Home > Waterpolo > protocol waterpolo

Protocollen Waterpolo ZV de Spreng

 
Protocol Selectie
 
    Potentials:
  • Spelers die op basis van kwaliteit, motivatie en inzet tonen op hoger dan ingedeeld niveau te kunnen en/of willen presteren.
  • Worden door eigen trainer bij lid ‘trainingszaken senioren’ voorgedragen als potential, op basis van te onderbouwen kwaliteiten, motivatie en inzet.
  • Lid ‘trainingszaken senioren’ zal potential voordragen aan hoofdtrainer en na goedkeuring kan dan worden deelgenomen aan de algemene selectietraining op vrijdag die dan ook voor potential verplicht is. Na voldoende deelname op deze training en na beoordeling door hoofdtrainer kan deze toestemming geven om ook op de verplichte selectietraining op woensdag deel te nemen.
 
    Selectietraining:
  • Verplichte trainingen die door hoofdtrainer wordt verzorgd tbv selectiespelers en potentials.
 
    Selectiespeler (teamindeling):
  • Alle spelers die de hoofdtrainer voornemens is om op basis van voldoende potentie, motivatie en verplichte deelname aan alle selectietrainingen, mee te nemen (spelen en/ of reserve) met wedstrijden in het komende seizoen.
 
    Selectielid:
  • Alle Selectiespelers die 17 jaar en ouder zijn, deelnemen (spelen en/of reserve) aan wedstrijden van het selectieteam en/of welke de hoofdtrainer laat deelnemen aan de selectietrainingen.
 
Protocol WOC trainingen
 
Trainer constateert een evt. kandidaat voor WOC training(en).
 
Dit wordt vervolgens gemeld bij Trainingszaken Jeugd ; deze persoon beoordeelt nogmaals
samen met de trainer en indien positief, wordt er door deze persoon contact opgenomen met
de ouders om te bespreken of er belangstelling is voor een WOC training(en).
 
Indien er belangstelling is zal vanuit deze persoon contact opgenomen worden met WOC om
een en nader kort te sluiten en verdere afspraken omtrent training af te spreken.
 
 
Protocol uitlenen spelers aan andere teams.
 
Indien een coach spelers nodig heeft, wordt dit gemeld bij de coach van het andere team. De
coach zal bekijken wie er volgens de regels mee KAN doen en zal daarna beslissen wie er
mee MAG doen, dit is dus niet aan de trainer,maar aan de coach. Enige samenspel cq overleg
tussen beiden is gewenst.
 
Tevens zullen spelers niet elkaar gaan benaderen om te vragen of je mee wilt spelen. Het is
niet aan de spelers om zich daarin te mengen.
 
Meedoen is vrijwillig, maar als coach zal worden getracht de speler aan te voelen en te
steunen in zijn/haar besluit cq te motiveren om toch mee te doen.