Home > Algemeen >  Lidmaatschap en Contributie

Contributiebedragen

 
Bondsafdracht Bedrag    
Basisleden
Polo Pupillen
Polo Aspiranten
Polo overig (vanaf 16 jr)
Zwemselectie
€ 12,00
€ 15,60
€ 43,50
€ 43,50
€ 43,50

Bij aanmelding is éénmalig een inschrijfgeld van € 7,00 verschuldigd.

De bondsafdracht, zoals hiernaast weergegeven, wordt samen met de eerste contributietermijn geïnd en voorts ieder jaar in januari. 

 


Contributie

Bedrag 
 
Basisleden
Polo Pupillen
Polo Aspiranten
Polo overig (vanaf 16 jr)
Zwemselectie
€ 15,25
€ 18,00
€ 19,50
€ 25,50
€ 19,50
De contributie zoals hiernaast weergegeven, wordt aan het begin van iedere maand geïnd.

De eerste betaling vindt plaats afhankelijk van de aanmelddatum. Valt deze in de 1e t/m de 15e van de maand, dan zal een volledige maand geïnd worden. Na de 15e wordt geïnd vanaf de daarop volgende maand.

Vanaf het 3e betalende gezinslid geldt een korting van 50% op de basiscontributie.

 

Leden- en contributieadministratie
Larikshof 6 ( attentie: niet de Bosuilstraat !!)
6971 WD Brummen

0575 – 564653

ledenadministratie@zvdespreng.nl
Bankrekeningnr. ZV de Spreng : NL 93 RAB O 0 3161 91 221     Incassant ID: NL82222080887100000

Bent u niet zeker of zwemmen of waterpolo jouw sport is, of wilt u een keer "proefzwemmen"? Wel, dit kan.
Binnen ZV de Spreng bestaat de mogelijkheid om 4x gratis te trainen. Hiermee kunt u alle onderdelen van de zwemsport uitproberen.

Download hiet het 4x gratis trainen formulier. 

Download hier het aanmeldformulier.

Correspondentie over de contributie wordt tot aan het 18e jaar van de leden aan de ouders gericht.
Vanaf de 18e verjaardag gaat de correspondentie naar de leden zelf.
 
Opzegging van het lidmaatschap kan per 1 januari of 1 augustus door een mail te sturen naar: ledenadministratie@zvdespreng.nl