Home > Algemeen >  Verslag bestuursvergadering jan 2017
  • De nieuwe website staat in de test, hij is nog niet live. De commissies zijn bij elkaar gekomen om te bepalen hoe de inhoud gevuld moet worden. Belangrijk zijn beelden, minder belangrijk tekst.
  • Nieuws wordt gevuld door de Facebook inhoud. Tot op heden zijn we heel tevreden over de resultaten.
  • Zonder toestemming mogen er geen foto’s geplaatst worden op de website ivm de wet op de privacy. Er is een opzet gemaakt voor een brief aan de leden.  Deze moet verder nog juridisch getoetst worden.
  • In de nieuwste Spetter zit een brief om de leden te mobiliseren om sponsoren te werven.
  • Opkomst ledenvergadering was helaas niet groot, hoe leden enthousiast te krijgen voor de ALV in maart?
  • De eieractie heeft een goede opbrengst, terwijl het weinig kost voor de vereniging. Belangrijk om op tijd te starten met de clubacties en de formulieren te verdelen vanwege de concurrentie tussen verenigingen.
  • Aandachtspunt: Motivatie onder ouder en kinderen van waterpolo team O13. Resultaten c.q. kwaliteit training. Wat te doen aan behoud jeugd?