Home > Algemeen >  Verslag bestuursvergadering december 2016

Deze keer is in de bestuursvergadering met name de begroting van de vereniging voor 2017, zoals die gepresenteerd zou worden op de Algemene Ledenvergadering de week daarop voor besproken.