Home > Algemeen >  Verslag bestuursvergadering november 2016

Bestuurs vergadering 1 November 2016

 

Nienke van der Galien is even aanwezig om haar uitwerking van haar eindexamen projet voor Nepal te verduidelijken.

Ze heeft een planning gemaakt en wil een veiling geven om zo geld bij elkaar te sparen voor haar reis naar Nepal.

Ze zal in de zomer clinic gaan gaan geven die ze eerder dit jaar heeft geveild.

 

2 December zal Sinterklaas de vereniging een bezoekje brengen met zijn pieten.

Het zwembad wordt dan omgetoverd tot een spelletjes circuit.

Alle kinderen zijn hier van harte welkom en krijgen persoonlijk een uitnodiging.

 

De eisen van de KNBRD gaan veranderen. Twee kaderleden zijn op scholing geweest en zullen het een en ander gaan uitleggen aan de kaderleden.

23 december komt iemand van de KNBRD dit in de praktijk brengen en hen het een en ander uitleggen.

De trainingen liggen dan stil voor de leden.

 

De website is bijna klaar en zal eind November aan de vereniging overgedragen worden.

Commissie moeten vast gaan denken over de input hiervan.

 

Er is een brief gemaakt voor de leden over sponsor werving. Dit als doel om meer sponoren te verwelkomen bij de vereniging.

 

Voor de volgende vergadering in december zal er gezorgd worden dat de begroting klaar is voor de algemene ledenvergadering op 13 december.

 

Huurovereenkomst is getekend en wordt beschikbaar gesteld in het centrale archief.

Niet met alle standpunten is een ieder mee eens, wellicht nog een bespreekpunt.

 

Er is een brief opgesteld voor een vrijwilligers coördinator. Hier zijn nog geen reacties op geweest.

 

Het sponsor evenement heeft voldoende geld bij elkaar verzameld voor zwemkleding. Helma is hier mee bezig

Kleding zoals shirts voor de waterpolo kinderen zal in beheer worden genomen van de vereniging.