Home > Algemeen >  Verslag bestuursvergadering maart 2017
  • Het kan voor het Dames 1 waterpolo team dit jaar haast niet meer fout gaan en de dames worden in maart waarschijnlijk al kampioen. Het bestuur heeft voor het vieren van een kampioensfeest extra budget gereserveerd. De waterpolo commissie is nog wel op zoek naar een trainer/coach voor Dames 1 aangezien Jan-Willem van Rossum na dit seizoen stopt als coach. Suggesties van de leden zijn welkom bij  waterpolo@zvdespreng.nl.
  • De laatste ontwikkelingen m.b.t. het ledenbestand bij de Waterpolo geven jammer genoeg wel een somber beeld voor de toekomstige samenstelling van de teams bij alle leeftijdsgroepen. Het bestuur zal in zijn nieuwe visie voor de toekomst en bijbehorende acties/maatregelen hier extra aandacht aan geven. Suggesties van de leden zijn welkom bij  bestuur@zvdespreng.nl.
  • Dit in tegenstelling tot het ledental bij bij de Zwembrigade. Hier verloopt het juist erg goed en blijft het ledental groeien over alle linies heen.
  • Het bestuur heeft aan het bestuur van Zwembad Rhienderoord een klok geschonken ter ere van het 25-jarig bestaan. Deze klok is te bewonderen bij de receptie.  Je kunt hem niet missen.
  • Wegens groot succes het afgelopen jaar, wenst het bestuur ook dit jaar weer een kaderdag te organiseren in combinatie met een sponsorevent door de jeugd in zwembad Coldenhove te Eerbeek. Het moet vooral een leuk en gezellig event worden voor alle betrokkenen.