Home > Algemeen >  Verslag bestuursvergadering juni 2016

In juni hebben onze jeugdleden een zeer succesvol sponsorevent gehouden in zwembad Coldenhove te Eerbeek. Daardoor kan de jeugd op korte termijn beschikken over nieuwe zwemkleding van De Spreng en andere accessoires. Het bestuur evalueert momenteel een tweetal  leveranciers die kwalitatief goede kleding kunnen leveren met een navenant goede service verlening.

Van 15 t/m 19 augustus heeft de zwembrigade wederom een belangrijke bijdrage geleverd om de  zwemvierdaagse in zwembad Rhienderoord te organiseren. 

Bij de aanvang van het zwemseizoen moeten we constateren dat het huidige aantal scheidsrechters bij Waterpolo te marginaal is voor het viertal wedstrijdteams. Momenteel zijn er  2 scheidsrechters die beiden door het Heren 2 team worden geleverd. Het bestuur heeft daarom besloten dat verwacht wordt dat ieder volwassenen team minimaal 1 scheidsrechter levert. Enerzijds kan iemand binnen een team de rol van scheidsrechter vervullen; anderzijds dient er iemand worden ingehuurd door het betreffende team. Een eventueel benodigde scheidsrechtercursus is 5 avonden en wordt gefaciliteerd door de vereniging.

Momenteel wordt door onze sponsor Best4u Group B.V. een nieuwe website ontwikkeld aangepast naar een modernere uitstraling. Verwachting is dat deze begin 2017 live zal gaan.