Home > Algemeen >  Van de bestuurstafel

We willen alle leden optimaal (blijven) informeren en laten zien waar het bestuur en/of commissies mee bezig zijn.

Wat speelt er binnen het bestuur?
Wat speelt er binnen de commissies?
Wat zijn de lopende actiepunten?

Om de leden deze info te geven zullen regelematig een samenvatting van de notulen op de website geplaatst worden